Partners

Efter frågor kring PUB, GDPR, inloggningsuppgifter och användar data kommer här lite information som kan vara bra för deltagande parter.

Det är idag enbart Twoact som har tillgång till servern då den körs på
egen platform. Datahallen som Twoact hyr in sig på ägs av Meto fastighet AB.

Idag kommer ingen åt data på individnivå då detta inte finns lagrat alls
på servern. Därför finns heller inget PUB avtal då inga personuppgifter
lagras.

För framtiden kan användaren skapa användarnamn/lösen som dock inte
kopplas till en individ, detta för att kunna återställa ifall telefonen
går sönder eller liknande.

 

 

Kontakta oss
"Vägen till förändring börjar med kunskap om problemet"

2020 Handle - IT