Handle - IT

Vinnova-finansierat samverkansprojekt med syfte att utveckla framtidens digitala hjälpmedel för god psykisk hälsa hos barn och unga.

Vår idé -

En tjänst, skapad i samverkan med elevhälsa, vårdnadshavare och elever.

Projektet genomförs på elever från årskurs fem till gymnaiset.

Handle-IT = Samverkansprojekt

Vi vill utforska bästa möjliga förutsättningar för god hälsa och studier med hjälp av digitala hjälpmedel.

Handle-IT är ett samverkansprojekt mellan offentlig sektor, akademi och privata aktörer för att vända den negativa trend bland ungas psykiska ohälsa.  Genom samspel mellan experter och målgruppen på tusentals elever kommer framtidens e-hälsoplattform utvecklas.

 
 
Handle-IT ger kunskap om behovet.

Projekt i tre steg:

1. Behovsanalys - Under 3 månader kommer workshops med elever, vårdnadshavare och elevhälsoteam att genomföras. Målgruppernas behov ligger till grund för utformande av tjänst.

2. Testperiod - Under 8 månader erbjuds en plattform av tjänster som stöttar elevhälsa, föräldrar och elever i upp till 15 kommuner. Under testperioden samlas användardata på gruppnivå genom licensnycklar kopplade till varje deltagande skola. Utöver användardata skickas användarenkät som samlar in kunskap kring upplevd effekt, psykisk hälsa, stress, skärmtid, motion och sömn. All data är öppen för medverkande kommuner. Alla parter i projektet har skrivit PUB-avtal.

3. Utveckling av AI - Användardata under projekttiden ligger till grund för utveckling av AI och en individbaserad självhjälpstjänst för elever som projektet avser att skapa. Lansering av färdigutvecklad tjänst sker fjärde kvartalet 2012.

Vår frågeställning -

Vilka sociala, ekonomiska och hälsofrämjande effekter kan vi få av digitala hjälpmedel och AI?

För våra olika projektdeltagare

 

Deltagaren

Som elev är du den viktigaste spelaren i denna studie.

I denna del får du all kunskap du behöver.

Genomföraren

Här får du som personal all kunskap du behöver för att hjälpa till och genomföra vår studie.

Arrangören

Som projektpartner till projektstudien kan du se hur allt fortskrider här. Vill din organisation bidra, hör av dig!

Handle- IT är ett samverkansprojekt mellan.

Show More
 

Vårt syfte - 

Utveckla framtidens digitala e-hälsa.

Tillsammans med Pratamera.nu erbjuds gratis psykologsamtal och KBT-program online till barn och familjer.

 
Kommande / pågående

Planering för forskning och pilotprojekt av Vinnovas UDI steg 2

Oktober 2020 - Februari 2021

 
 
Kontakta oss
"Vägen till förändring börjar med kunskap om problemet"

2020 Handle - IT